[us_page_title align=”center”]

باریجه یک گیاه است. ماده ای مانند لثه (رزین) از ساقه ها بدست می آید. از رزین و ریشه برای تهیه دارو استفاده می شود.
مردم گالبانوم را برای اسهال ، گاز (نفخ) ، اشتها ضعیف ، سرفه و تشنج (صرع) مصرف می کنند.
گالبانوم گاهی به طور مستقیم بر روی پوست اعمال می شود تا زخم ها بهبود یابد.
در مواد غذایی و نوشیدنی ها از روغن گالبانوم و رزین به عنوان طعم دهنده استفاده می شود.
در ساخت از روغن و رزین گالبانوم به عنوان رایحه ای در لوازم آرایشی استفاده می شود.